Gatsby 4 có gì mới - bước tiến bộ mới trong kỹ thuật tạo trang tĩnh

GatsbyJS 4 Beta

 

Giới thiệu Gatsby JS 4

Gatsby.JS 4, hiện đang ở phiên bản Beta, kết hợp khả năng kiểm soát và khả năng mở rộng của kết xuất phía máy chủ với hiệu suất của việc tạo trang web tĩnh, tạo ra một trang web có thể hoàn toàn mới.

Với đặc tính tạo trang tĩnh là nhanh, bây giờ khả năng mở rộng quy mô. Và bây giờ có thể tạo trang một cách tĩnh vừa tạo trang động ở phía máy chủ.

Hoãn kết xuất tĩnh (DSG) 

Hiệu suất của các trang web tĩnh mà không có tất cả thời gian xây dựng lâu như vậy. Các lợi ích của các trang web được tạo tĩnh - hiệu suất, bảo mật, độ tin cậy - hiện có sẵn cho các trang web ở mọi hình dạng và kích thước, mang đến cho các nhóm một cách mới để xây dựng và cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số trên quy mô lớn.

Hoãn kết xuất tĩnh (Deferred Static Generation - DSG) là một trong những tùy chọn hiển thị của Gatsby và cho phép bạn trì hoãn việc tạo trang không quan trọng theo yêu cầu của người dùng, tăng tốc thời gian xây dựng. Thay vì tạo mọi trang tại thời điểm xây dựng, bạn có thể quyết định tạo một số trang nhất định trước và những trang khác chỉ khi người dùng truy cập trang tại thời điểm chạy. Đối với các trang web lớn, có nội dung không thường xuyên được truy cập (ví dụ: các bài đăng trên blog cũ hoặc một số loại nội dung nhất định), điều này có thể giảm đáng kể thời gian xây dựng.

Sử dụng kết xuất phía máy chủ (SSR)

Gatsby 4 hiện hỗ trợ Kết xuất phía máy chủ, cho phép các nhà phát triển lựa chọn tạo nội dung tại thời điểm xây dựng, như với tạo trang web tĩnh hoặc tại thời điểm chạy. Với tính năng Kết xuất phía máy chủ, các nhóm hiện có thể chạy thử nghiệm A / B hiệu quả hơn, cá nhân hóa nội dung và hơn thế nữa trong khi vẫn sử dụng khung Gatsby.

Kết xuất phía máy chủ (SSR) là một trong những tùy chọn kết xuất của Gatsby và cho phép bạn kết xuất trước một trang với dữ liệu được tìm nạp khi người dùng truy cập trang. Mặc dù chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Tạo trang web tĩnh (SSG) hoặc Tạo tĩnh hoãn (DSG) thay vì SSR, nhưng bạn có thể có các trường hợp sử dụng yêu cầu nó, ví dụ: cá nhân hóa động, dữ liệu được xác thực, thử nghiệm A / B, khả năng định cấu hình dựa trên vị trí hoặc dữ liệu người dùng. Nếu bạn không cần kết xuất trước trang, bạn có thể sử dụng các tuyến đường chỉ dành cho khách hàng.

Xử lý query song song

Mở khóa tốc độ và sức mạnh của xử lý song song, Gatsby 4 đã cắt giảm thời gian xây dựng hơn nữa với việc giới thiệu truy vấn song song chạy tới Gatsby 4. Thường là phần lớn nhất của quá trình xây dựng, các truy vấn giờ đây sẽ tận dụng lợi thế của đa xử lý và được chia sẻ trên các lõi. Điều này sẽ cắt giảm đáng kể thời gian xây dựng, đặc biệt là đối với các trang web lớn trải qua thời gian dài trong giai đoạn Chạy truy vấn.

Đồng bộ nội dung

Có được trải nghiệm xem trước nội dung tốt nhất cho người chỉnh sửa và nhà phát triển trong Jamstack. Gatsby 4 đã xây dựng lại cách lớp dữ liệu của chúng tôi kết nối với Hệ thống quản lý nội dung không đầu yêu thích của bạn để làm cho kết nối giữa Bản xem trước và các thành phần nội dung được soạn thảo trở nên đáng tin cậy hơn:

  • Vào Gatsby 4 với Gatsby Starter, bắt đầu với CI/CD
  • Thử các chế độ kết xuất website khác nhau
  • Xem trước nội dung phù hợp, mọi lúc.

Xây dựng một trang trên đám mây

Hoặc, bắt đầu với trang web của riêng bạn, nâng cấp lên Gatsby 4 và triển khai trang web của bạn trên Gatsby Cloud, cách nhanh nhất để xây dựng, xem trước, triển khai và mở rộng trang web Gatsby của bạn.

(Nguồn: https://www.gatsbyjs.com/gatsby-4)