Đánh giá Netlify 2021 - bắt đầu tạo trang CMS Jamstack website dễ dàng

 Netlify tạo ra quy trình làm việc dựa trên Git trực quan và nền tảng kng máy chủ mạnh mẽ để xây dựng, triển khai và cộng tác trên các ứng dụng web Jamstack, Headless CMS.

Headless CMS Jamstack website dễ dàng

  Trao quyền cho các bên liên quan xem và để lại phản hồi về dự án web của bạn, với mọi chú thích và nhận xét được đồng bộ hóa với các công cụ năng suất yêu thích của bạn.

  Netlify biến CI / CD, triển khai và mở rộng lưu trữ trở thành một mặt hàng và giúp các doanh nghiệp tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người tiêu dùng năng động tuyệt vời trong thế giới Jamstack.

  Chỉ cần vài giây thiết lập, nền tảng Netlify cung cấp cho các nhóm mọi thứ để thực hiện các dự án web hiện đại từ bản xem trước đầu tiên đến sản xuất đầy đủ. 

  Tích hợp & Không máy chủ

  Kích hoạt triển khai tự động, tích hợp hàng chục dịch vụ của bên thứ ba và dễ dàng tạo API không máy chủ

  Đánh giá về thiết kế

  Sử dụng bất kỳ trình tạo trang web, công nghệ xây dựng hoặc khuôn khổ yêu thích nào của bạn. Các plugin thậm chí còn thêm nhiều tính năng hơn vào quá trình xây dựng và bạn thậm chí có thể viết của riêng mình.

  Headless CMS Jamstack website dễ dàng

  • Triển khai? Xong - với các phương pháp hay nhất được áp dụng ngay trong
  • CI / CD tích hợp
  • Quản lý miền và DNS
  • Bản xem trước tự động của mọi cam kết

  CI/CD Demo